• Malam minggu ba’da isya, Muhadhoroh (latihan pidato 3 bahasa)
  • Selasa dan sabtu, Muhadatsah (latihan percakapan Arab & Inggris)
  • Malam Jum’at ba’da isya, Pembacaan dzikir Asmaul Husna & Maulid Addibai
  • Sabtu ba’da maghrib, Pengajian umum bersama pimpinan pondok
  • Rabu ba’da ashar, Pengajian majlis ta’lim ibu-ibu